Ervaring van Herman (Hoofd/Nek/Schouder)

Baat bij acupunctuur door Cynthia.

Al een aantal jaren tobde ik met lichamelijke klachten met mijn linkerschouder. De klachten leidde er ook toe dat ik een tintelende pink kreeg. De klachten waren zodanig ernstig dat ik een verkeerde lichaamshouding aannam waardoor er tevens nekklachten ontstonden en ik met mijn geliefde volleybal spelen moest stoppen.

Na een aantal maanden behandeling door een fysiotherapeut werd ik door verwezen naar een orthopeed die na een vluchtig onderzoek een slijmbeursontsteking vast stelde en als oplossing daar de “spuit” in ging zetten. Daar de klachten na een aantal maanden nog niet verdwenen waren en de orthopeed voor de tweede keer de spuit er in wilde zetten heb ik dat geweigerd en heb een second opion aangevraagd bij een ander orthopeed. Ook deze kon mij niet van mijn klachten afhelpen en hij de spuit niet als een oplossing zou aanbevelen.

Via via kwam ik in aanraking met Cynthia en deze stelde voor om via acupunctuur de klachten proberen weg te nemen. Daar ik totaal geen baat zag in alternatieve geneeskunde heb ik mij toch over laten halen onder het motto: baat het niet schaadt het niet. Direct al bij het intake gesprek kreeg ik vertrouwen in de behandelwijze die Cynthia mij voorstelde. Na een aantal behandelingen werd de pijn in mijn schouder minder en binnen 6 weken kon ik mijn linkerarm weer zonder pijn boven mijn hoofd krijgen en kon gelukkig weer enigszins aan volleyballen denken en ben het na een week of 8 ook daadwerkelijk weer gaan beoefenen.

Wat bleef waren de tintelingen in mijn linkerpink. Uiteindelijk moest ook Cynthia de moed opgeven dat deze met acupunctuur zouden verdwijnen en ben ik gestopt met de behandeling. Tot dat Cynthia mij na een aantal weken later opbelde dat zij na overleg met een professor, uiteraard ook een Chinees,  een behandelmethodiek voor het probleem had. Ik kreeg van haar Chinese balletjes welke ik in mijn linkerhand moest ronddraaien. Tezamen met acupunctuur werden de klachten minder, ze zijn niet geheel verdwenen maar het werd wel acceptabel.

Uit bovenstaande mag blijken dat ik zeer veel baat gehad met acupunctuur. Cynthia heeft bij mij alle vooroordelen weggenomen mede door haar charme als ik, bij hoge uitzondering, door een pijngrens heen moest.

Ik beveel haar dan ook van harte bij U aan.

Herman Oosterman

Januari 2009

© 2014 All rights reserved. abcCynthia.nl